Gl. Mr. (Ret.) Prof. Dr. Ion Tintoiu


“…Îmi place munca în echipă, în care am fost introdus de dl gral prof. dr Vasile Cândea (chirurg cardi­ac eminent), de la care am învăţat că actul medi­cal este ca o orchestră condusă de un dirijor, după o partitură în care se succed mai mulţi solişti. Am ur­cat treptele profesionale în secvenţialitate normală de la intern clinic la medic primar şi cele di­dactice de la asistent la profesor universitar în ca­drul Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovas­culare al Armatei, unde muncesc şi azi. Am lucrat mul­ţi ani printre chirurgii formaţi în şcoala pro­fesorului Vasile Cândea şi anesteziştii pregătiţi de dr Alexandru Popa, unde, datorită spiritului de echi­pă, am obţinut rezultate foarte bune atât în tra­tamentul bolnavilor cardiovasculari, cât şi în cer­­cetarea ştiinţifică. Sunt bucuros că munca noastră este continuată de urmaşii noştri după aceleaşi principii. Mai este ceva pe care puţini îl înţeleg: din medicină nu te poţi retrage decât murind. Mulţumesc fa­miliei mele, pentru că m-a înţeles, m-a sprijinit şi mi-a îngăduit să stau mai mult la spital decât acasă. Câteva sfaturi pentru tânăra generaţie: nu vă uitaţi profesorii şi continuaţi-le opera, preocupaţi-vă de performanţă, nu fiţi descurajaţi de greutăţile profesiei de medic.”